Chính sách bàn giao website

Hầu hết các khách hàng khi sử dụng dịch vụ thiết kế website đều rất mơ hồ về vấn đề này, thậm chí là không biết. Cho nên rất dễ bị những nhà cung cấp website từ chối giải quyết khi có sự cố mất mát xảy ra. SIÊU RẺ WEB sau khi nhận thiết kế web cho khách hàng xong đều CAM KẾT bàn giao đầy đủ, toàn bộ các thông tin dữ liệu dưới đây:
  • Quyền quản trị Website (Admin) Dùng để quản lý website, theo dõi đơn hàng, cập nhật tin tức, sản phẩm…
  • Bàn giao đầy đủ code web, mã nguồn website, cơ sở dữ liệu. (Khi khách hàng cần)
  • Quyền truy cập vào thông tin quản lý tên miền để check DNS, thay đổi DNS hoặc trỏ tên miền đi nơi khác nếu muốn. (Khi khách hàng cần)
  • Mã ủy quyền tên miền EPP Code nếu khách hàng cần chuyển tên miền sang nhà cung cấp khác.
  • Quyền truy cập vào Hosting (Khi khách hàng cần) – Xin lưu ý: Nếu các bạn muốn chúng tôi cung cấp thông tin Hosting, thì Website của bạn sẽ không được Siêu Rẻ Web Bảo Hành nữa. Bởi vì, Hosting là nơi chứa toàn bộ mã nguồn, dữ liệu quan trọng liên quan đến website. Nếu chúng tôi cung cấp Hosting cho bạn, sẽ không biết bạn đưa hosting cho bên thứ 3, hay can thiệp vào chỉnh sửa Code web, hay làm bất cứ vấn đề gì liên quan đến bảo mật. Cho nên một khi các bạn yêu cầu thông tin hosting, chúng tôi sẵn sàng đưa cho bạn. Nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về website của bạn nữa.