1,988,000 9,988,000 

Mẫu web Shop hoa tươi | Paradise 93460

Thiết kế website Bán hàngThiết kế website Shop hoa tươi

Phù hợp với:

Shop hoa tươi, cửa hàng hoa tươi, hoa tươi

Ngoài ra cũng có thể áp dụng cho toàn bộ lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác nếu bạn thích.

Xóa
- +
Đặt thiết kế Nhận tư vấn và báo giá nhanh chóng

Description

[title text=”Giới thiệu mẫu website bán hàng online – Shop hoa tươi | Paradise 93460″]

[row v_align=”equal” padding=”10px 10px 10px 10px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5″ border_radius=”0″ border_color=”rgb(255, 153, 0)”]

[ux_image_box img=”1746″ image_height=”500px” image_size=”original” text_bg=”rgb(8, 199, 156)”]

Giao diện trang chủ – Home

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5″ border_radius=”0″ border_color=”rgb(255, 153, 0)”]

[ux_image_box img=”1749″ image_height=”500px” image_size=”original” text_bg=”rgb(8, 199, 156)”]

Giao diện trang danh mục sản phẩm – Shop

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5″ border_radius=”0″ border_color=”rgb(255, 153, 0)”]

[ux_image_box img=”1748″ image_height=”500px” image_size=”original” text_bg=”rgb(8, 199, 156)”]

Giao diện trang sản phẩm chi tiết – Product

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5″ border_radius=”0″ border_color=”rgb(255, 153, 0)”]

[ux_image_box img=”1745″ image_height=”500px” image_size=”original” text_bg=”rgb(8, 199, 156)”]

Giao diện trang đặt hàng – Checkout

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5″ border_radius=”0″ border_color=”rgb(255, 153, 0)”]

[ux_image_box img=”1743″ image_height=”500px” image_size=”original” text_bg=”rgb(8, 199, 156)”]

Giao diện trang chuyên mục bài viết, tin tức – Blog

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5″ border_radius=”0″ border_color=”rgb(255, 153, 0)”]

[ux_image_box img=”1747″ image_height=”500px” image_size=”original” text_bg=”rgb(8, 199, 156)”]

Giao diện trang chi tiết bài viết, tin tức – Post

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5″ border_radius=”0″ border_color=”rgb(255, 153, 0)”]

[ux_image_box img=”1742″ image_height=”500px” image_size=”original” text_bg=”rgb(8, 199, 156)”]

Giao diện trang giới thiệu – About

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5″ border_radius=”0″ border_color=”rgb(255, 153, 0)”]

[ux_image_box img=”1744″ image_height=”500px” image_size=”original” text_bg=”rgb(8, 199, 156)”]

Giao diện trang liên hệ – Contact

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[button text=”XEM LIVE DEMO ONLINE” expand=”true” icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left” icon_reveal=”true” link=”https://vaniweb.com/preview/?product_id=93460″ target=”_blank”]

[/col]

[/row]

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mẫu web Shop hoa tươi | Paradise 93460”

Your email address will not be published.